Giới thiệu

            JEHILVINA  ORGANIZATION  CHART   TỔNG GIÁM ĐỐC  LEE JOO SOON             GIÁM ĐỐC CHUNG KYUNG HYUN                        ...

    Tháng 5 năm 1985: Thành lập công ty TNHH Jehil polyurethane Tháng 4 năm 1997: Thay đổi tên thành Myunjin CS Tháng 8 năm 1998 : Thêm dây chuyền sản xuất  Tháng 2 năm 2001: Cung cấp nội thất ô tô cho xe Toyota KOLON GLOTECH Năm 2001 : Là một...